Zadzwoń do nas

94 717 36 48

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWZ

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy ISP Consulting poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę środka trwałego:

Światłowodowy laser do cięcia blachy – pole robocze 1500×3000 mm (1 szt.)

Z poważaniem

Damian Sobolewski

Zapytanie ofertowe – ISP

Aktualności

Archiwum


logo prior
POMOC W PISANIU WNIOSKÓW
ISP Consulting
ul. Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
tel. 518 975 511
tel. 94 717 36 48
e-mail: biuro@ostatnia-mila.pl