Zadzwoń do nas

94 717 36 48

O projekcie

ostatnia-mila-02Ostatnia mila pojęcie określa odcinek sieci dostępowej doprowadzony do użytkownika końcowego przy uwzględnieniu rodzaju zastosowanej technologii przyłączenia tego użytkownika.

 

Polska Cyfrowa
W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 znaczne sumy przeznaczono na likwidowanie tzw. białych plam, czyli miejsc pozbawionych dostępu do Internetu. Bez dofinansowania budowa infrastruktury internetowej w tych regionach byłaby nieopłacalna.

W nowej perspektywie finansowej  na lata 2014 – 2020 pojawi się zupełnie nowe źródło finansowania informatyzacji. Będzie to Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC). Przewidziano w związku z tym ponad 2,5 mld EUR na jego realizację. Połowa tych środków (1 mld euro) ma być przeznaczona na finansowanie m.in. inwestycji w sieci dostępu do Internetu.

Z podstawowych założeń programu wynika, że do roku 2020 każdy Polak ma mieć dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Interwencja zostanie skierowana do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach do jednostek samorządu terytorialnego i będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu (pobieranie i wysyłanie pakietów danych) o parametrach 30 Mb/s i więcej, a także w uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s, w zakresie podstawowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.

 

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:

 
1) koszty inwestycyjne budowy, rozbudowy, przebudowy, a także dzierżawy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;

 
2) koszty inwestycyjne budowy kanalizacji kablowej, pod warunkiem zapewnienia zasobów umożliwiających umieszczenia sieci telekomunikacyjnych przez innych operatorów telekomunikacyjnych;

 
3) koszty inwestycyjne robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związanych z infrastrukturą szerokopasmową;

 
4) koszty inwestycyjne budowy sieci NGA;

 
5) przygotowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 12- 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.5));

 
6) opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód, zezwoleń;

 
7) obsługę instrumentów zabezpieczających, realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia.

 

 

 

 

Aktualności

Archiwum


logo prior
POMOC W PISANIU WNIOSKÓW
ISP Consulting
ul. Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
tel. 518 975 511
tel. 94 717 36 48
e-mail: biuro@ostatnia-mila.pl